Vi hjälper dig

Det uppstår ofta juridiska frågor i samband med köp, försäljning eller innehav av en bostadsrätt. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Mäklarens ansvar

Mäklaren har ett ansvar gentemot både säljare och köpare. Mäklare har ett eget ansvar för att de uppgifter som presenteras om objektet är riktiga och för att försäljningsprocessen går rätt till. I praktiken begränsas dock mäklarens ansvar då eventuella fel och brister oftast har presenterats av säljaren. Mäklaren ansvar begränsas även av friskrivningsklausuler.

Fel yta

Om du vid ett köp av en bostadsrätt upptäcker att ytan på bostaden inte är samma som den yta som står angiven i köpekontraktet kan du ha rätt till prisavdrag. En felaktig ytangivelse är ett köprättsligt fel i lagens mening.

Vid köp av en bostadsrätt, som räknas som lös egendom, är det inte lika stränga regler avseende undersökningsplikten som om du skulle ha köpt en villa, som räknas som fast egendom. Du som köpare har dock en skyldighet att undersöka bostadsrätten vid köpet. Om du upptäcker ett fel i efterhand, som du borde ha upptäckt vid undersökningen av lägenheten, kan det bli svårt att senare kräva ersättning av säljaren.

Det som är avgörande för om du som köpare kan få prisavdrag är om säljaren av bostadsrätten har gjort någon reservation angående lägenhetens yta. Om säljaren i köpeavtalet, eller muntligt t.ex. vid visningen av lägenheten, har reserverat sig för att arean kanske inte stämmer, blir det svårare för dig som köpare att hävda att det föreligger ett fel som du kan få ersättning för.

Det är därför alltid viktigt att kontrollera vad som står i köpeavtalet i fråga om lägenhetens yta. Om det finns någon reservation gällande denna, bör bostaden kontrollmätas.

Du som köpare måste reklamera felet till säljaren inom två (2) år från det att du märkte, eller borde ha märkt, felet.

Föreningens ansvar

I en bostadsrättsförening är det du som bostadsrättshavare som står för reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Bostadsrättsföreningen ansvarar för det övriga underhållet. Det brukar benämnas inre och yttre underhåll och är reglerat genom lag och bostadsföreningens stadgar.

Att bostadsföreningen ansvarar för allt som ingår i det som räknas som yttre underhåll innebär att alla väggar och golv/tak mellan bostadsrättslägenheterna, ytterväggar, gemensamma utrymmen, yttertak, vindar, källarutrymmen m.m. ingår i föreningens ansvar. Gränsdragningen mellan vad som räknas som inre respektive yttre underhåll kan vara svår. Både lagtext och bostadsrättsföreningens stadgar måste kontrolleras. Det är väldigt viktigt både för dig som bostadsrättsinnehavare och för bostadsrättsföreningen att veta vem som ansvarar för skador i lägenheten och i omkringliggande utrymmen.

Arvoden och betalning

Under den utomrättsliga handläggningen, d.v.s. innan det formellt sett uppstår en tvist med t.ex. säljaren eller bostadsrättsföreningen, betalar du själv arvodet till oss. Om ni inte kommer överens, utan du vill få en domstolsprövning av er tvist, kan du som privatperson ha rätt till rättsskydd från din hemförsäkring, eller, i undantagsfall, statlig rättshjälp. Vi ser alltid till att utreda dina möjligheter till att få dina advokatkostnader ersatta.

Relaterade rättsområden