Vi hjälper dig

Olika ersättningar

Sveda och värk

Sveda och värk utgår för den så kallade akuta sjuktiden, det vill säga t.ex. den tid då du ännu inte fått rätt diagnos, under pågående felbehandling och innan skadorna har hunnit börja läka. Du kan få ersättning med 2 400 kr per månad. Ersättningen för sveda och värk är skattefri.

Lyte och men

Medicinsk invaliditet är försäkringsbolagets bedömning av de permanenta besvär som du fått efter patientskadan. Inte sällan tycker den som har drabbats av en patientskada att försäkringsbolaget har satt den medicinska invaliditetsgraden för lågt, och i dessa lägen är det bra med ett erfaret ombud som kan argumentera för din sak. Från och med 1 januari 2002 ingår ersättning för ”olägenheter och anspänningar” i hemmet, på fritiden samt i arbete i ”lyte och men”-ersättningen. Graden av invaliditet uttrycks i procent. Det finns särskilda tabeller där procentsatserna omvandlas till belopp. Denna typ av ersättning är skattefri. Du kan ha rätt till förskott på ersättningen, i väntan på att det slutliga beloppet fastställs.

Merkostnader

Patientförsäkringen ersätter skäliga och nödvändiga kostnader som har uppstått som en följd av patientskadan. Typiska kostnader är läkarbesök och mediciner, samt andra behandlingar som normalt sett omfattas av den vård du får inom ditt landsting. Ersättningen för kostnader är skattefri.

Inkomstförluster

Om du är sjukskriven eller t.ex. har fått byta tjänst till en lägre avlönad tjänst p.g.a. dina besvär efter patientskadan, kan du ha rätt till ersättning för inkomstförlust. Du har rätt till ersättning som når upp till den inkomst du skulle ha haft om skadan inte hade inträffat. Om du får ersättning från Försäkringskassan ska försäkringsbolaget alltså täcka upp resten. Ersättning för inkomstförlust beskattas som din lön skulle ha beskattats. Du kan ha rätt till förskott på ersättningen, i väntan på att det slutliga beloppet fastställs.

Är du egenföretagare, eller skadades du som barn eller innan du kommit in på arbetsmarknaden, är beräkningen av inkomstförlusten lite mer komplicerad. Du har dock fortfarande rätt till ersättning.

Ersättning för pensionsförlust

Om din skada har lett till att du har rätt till ersättning för inkomstförlust, så är den ersättning du får från försäkringsbolaget inte pensionsgrundande. Du har dock rätt till ersättning även för den pensionsförlust du gör.  Detta gäller både allmän pension och tjänstepension.

Relaterade rättsområden