Vi hjälper dig

Har du haft kontakt med exempelvis kommun, domstol, åklagare, polis, eller annan myndighet, och deras beslut eller handläggning på något sätt har skadat dig, kan du ha rätt till skadestånd. Både individer och företag kan drabbas av skada när myndigheter begår misstag. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Arvoden och betalning

Under den utomrättsliga handläggningen, d.v.s. när staten eller kommunen bedömer frågan om du har skadats av deras handläggning, betalar du själv arvodet till oss. Om du önskar en domstolsprövning av statens eller kommunens beslut kan du ha rätt till rättsskydd från din hemförsäkring eller, i undantagsfall, statlig rättshjälp som kan bidra till en del av kostnaderna. Vi ser alltid till att utreda dina möjligheter till att få dina advokatkostnader ersatta.

Relaterade rättsområden