Vi hjälper dig

Anmälan ska göras så snart som möjligt efter olyckan, men senast inom tre år. Ditt försäkringsbolag hanterar sedan din skadeanmälan, och utreder skadan. Du ska ersättas som om skadan aldrig hade inträffat. Det är många steg i bedömningen av en skada som orsakats av en trafikolycka, och det finns många olika saker man kan få ersättning för. Det kan vara svårt och ansträngande att som skadad privatperson själv driva sitt ärende gentemot försäkringsbolaget. Där kan vi hjälpa dig att föra din talan, och se till att ditt ärende drivs framåt mot ett avslut. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Om försäkringsbolaget har fattat ett slutligt beslut, har du åtminstone sex månader på dig från beslutsdagen att väcka talan i domstol, om du inte är nöjd med ersättningen.

Relaterade rättsområden