Vi hjälper dig

LVU / LVM / LPT / LRV

Socialrätt har att göra med det ansvar som en kommun har för personer som bor eller vistas i kommunen. Socialrätten reglerar bland annat vad som gäller för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, vilken hjälp som finns att tillgå för den som har ett missbruk, när ett tvångsomhändertagande kan bli aktuellt för den som har ett missbruk. Vidare reglerar socialrätten även bland annat barns bästa i samband med olika utredningar som görs inom socialtjänsten ifråga om tvångsomhändertagande av barn och ungdomar till följd av eget destruktivt beteende eller till följd av att de av någon anledning far illa där de bor/vistas. Socialrätten reglerar också frågan om tvångsomhändertagande av en person som mår så psykiskt dåligt att man befarar att personen inte kan få nödvändig hjälp på frivillig väg.

Rättsområden