Vi hjälper dig

Jennica Paulette

Advokat och delägare

Linda Bohlin Jacobsson

Biträdande jurist

Enligt den tidsbegränsade lagen har dock inte den som beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande rätt till familjeåterförening, om de inte ansökt om asyl senast den 24 november 2015.

Det uppställs även ett försörjningskrav på den personen du ska bo med, det vill säga personen måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Relaterade rättsområden