Vad krävs för arbetstillstånd?

Det finns en rad förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska beviljas ett arbetstillstånd:

  • Du har ett giltigt pass.
  • Du har erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
  • Du har erbjudits lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
  • Du har erbjudits en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig. För att uppnå kravet på försörjning måste du arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt.
  • Din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen.

Relaterade rättsområden