Vi hjälper dig

Förvar används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig så att ett beslut om avvisning eller utvisning kan verkställas. Förvar kan också användas om det är nödvändigt för att utreda en persons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar. En person kan inte tas i förvar bara på grund av att personen har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut.

Förvar används i huvudsak för att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning. Beslut om att ta en person i förvar får bara fattas om det finns risk att personen hindrar verkställigheten av avvisnings- eller utvisningsbeslutet.

Relaterade rättsområden