Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

EMELIE AGEBY SVENSSON

Biträdande jurist

Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Brottmål

Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för brott, det vill säga är målsägande i ett brottsmål, har i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är ofta en advokat. Målsägandebiträdet tar tillvara målsägandens intressen, vid sidan om åklagaren, och finns som stöd för målsäganden genom hela rättegången.

Offentlig försvarare

Den som misstänks för ett brott får i många fall en offentlig försvarare utsedd till sig. En offentlig försvarare är nästan alltid en advokat, och du kan själv välja vilken försvarare du vill att tingsrätten ska förordna till dig (se mer om det nedan). Försvararen, advokaten, ska se till att den utredning som polisen och åklagaren gör följer alla regler som finns för hur en utredning ska gå till.

Privat försvarare

Om du är misstänkt för brott och brottet endast kan leda till ett bötesstraff (det vill säga om du inte kan dömas till fängelse eller något annat frihetsberövande straff), så är huvudregeln att du inte har rätt till en offentlig försvarare som betalas av staten. Du kan då själv anlita en privat försvarare. Den du anlitar som privat försvarare måste inte vara advokat.

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn utses när en förundersökning har inletts eller återupptagits i fråga om ett brott som kan leda till fängelse och har begåtts mot någon som är under 18 år.

VI HJÄLPER DIG

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

EMELIE AGEBY SVENSSON

Biträdande jurist

Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.