Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

EMELIE AGEBY SVENSSON

Biträdande jurist

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn utses när en förundersökning har inletts eller återupptagits i fråga om ett brott som kan leda till fängelse och har begåtts mot någon som är under 18 år, ska en särskild företrädare förordnas för barnet om:

  1. En vårdnadshavare kan misstänkas för brottet eller om
  2. Det finns en stor risk att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.

En särskild företrädare ska, i stället för barnets vårdnadshavare, som ställföreträdare ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Detta ombud bekostas av staten.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.