Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

Marcus Jonsson

MARCUS JONSSON

Advokat

EMELIE AGEBY SVENSSON

Biträdande jurist

Ekonomisk familjerätt

Arv

Vid ett arvskifte ska den dödes kvarlåtenskap (arvet) fördelas mellan arvtagarna. Först ska egendomen värderas, sedan fördelas egendomen mellan arvingarna, och slutligen upprättas en skifteshandling – ett arvskifte har skett. Skifteshandlingen fungerar som ett bevis på att äganderätten till en viss del av arvet (till exempel en fastighet) har gått över till en specifik arvtagare.

Bodelning

Bodelning genom äktenskap blir aktuellt antingen under äktenskapet, vid skilsmässa eller när en av makarna avlider. Bodelning mellan sambor är lite annorlunda, och behandlas under en egen rubrik.