Marcus Jonsson

MARCUS JONSSON

Advokat

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

EMELIE AGEBY SVENSSON

Biträdande jurist

Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor sker vid separation om någon av samborna begär det. Den egendom som då delas upp är samboegendomen. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget, om egendomen har införskaffats för gemensam användning. I många fall har sambor ett samboavtal som syftar till att reglera sambornas ekonomiska mellanhavanden. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Arvoden och betalning

Bodelningsärenden kan i regel inte finansieras av vare sig rättsskydd eller rättshjälp, vilket innebär att klienten måste bekosta detta själv. Kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerade förhållandena är i ditt enskilda ärende och hur mycket tid som går åt för att du ska känna dig nöjd med bodelningen.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.