Marcus Jonsson

MARCUS JONSSON

Advokat

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

EMELIE AGEBY SVENSSON

Biträdande jurist

Bodelning

Bodelning genom äktenskap blir aktuellt antingen under äktenskapet, vid skilsmässa eller när en av makarna avlider. Bodelning mellan sambor är lite annorlunda, och behandlas under en egen rubrik.

Under äktenskapet äger vardera maken sin egen egendom och svarar för sina egna skulder. Makarnas egendom utgör dock giftorättsgods om egendomen inte är enskild enligt ett gällande äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente. Vid bodelningen delas giftorättsgodset mellan makarna efter att skulder har avräknats. Man kan anlita en advokat som genomför bodelningen utan att vara ombud för någon av makarna, eller så kan man anlita en advokat som för ens egen talan i bodelningen. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Bodelning med anledning av ena makens död

I samband med att en make/maka dör så upplöses äktenskapet. Då ska även en bodelning mellan makarna ske. Genom bodelningen så separeras den kvarvarande makens egendom från den avlidne makens egendom (arvet). Efter att en bodelning har skett kan sedan den avlidne makens/makans kvarlåtenskap (arv) fördelas mellan den avlidnes arvtagare.

Bodelning med anledning av skilsmässa

Vid skilsmässa sker bodelning när äktenskapet är upplöst eller när tingsrätten har dömt till äktenskapsskillnad/skilsmässa. Om du och din make/maka är överens om hur ni vill dela upp er egendom står det er fritt att dela upp den efter era önskemål. En skriftlig bodelningshandling måste ändå upprättas över bodelningen.

Är ni inte överens om hur ni ska dela upp er egendom så finns det en omfattande reglering av hur egendomen ska delas upp enligt lag.

Bodelning under pågående äktenskap

Ibland kan två makar, av olika skäl, vilja genomföra en bodelning under pågående äktenskap. Det står makarna fritt att göra det. En skriftlig bodelningshandling måste upprättas över bodelningen.

Arvoden och betalning

Bodelningsärenden kan i regel inte finansieras av vare sig rättsskydd eller rättshjälp, vilket innebär att klienten måste bekosta detta själv. Kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerade förhållandena är i ditt enskilda ärende och hur mycket tid som går åt för att du ska känna dig nöjd med bodelningen.

VI HJÄLPER DIG

Marcus Jonsson

MARCUS JONSSON

Advokat

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

EMELIE AGEBY SVENSSON

Biträdande jurist

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.