Marcus Jonsson

Marcus Jonsson

Frågor kring särkullbarn och enskild egendom

Särkullbarn

Då en av personerna i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap dör, går arvet efter den avlidne till den efterlevande makan/maken/registrerade partnern. De gemensamma barnen ärver först när den andre föräldern dör. Om en av personerna i en parrelation dör, och paret dessutom har barn från tidigare relationer, uppstår en annan situation. Barn från tidigare relationer benämns särkullbarn vid bouppteckningen och arvskiftet. Ett särkullbarn har en annan position än parets gemensamma barn och har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern avlider. Vi hjälper dig/er gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig/er fram till vad som bäst gynnar dig/er i ditt/ert ärende.

Enskild egendom

När två makar/registrerade partners (och samboende, ifall någon av samborna påkallar en bodelning) separerar genomförs en bodelning. Vid en bodelning skiljer man på giftorättsgods/samboegendom och enskild egendom. Enskild egendom är egendom som av ett eller annat skäl inte ska delas mellan parterna, utan ska hållas utanför bodelningen. Egendom blir enskild genom ett äktenskapsförord eller ett samboavtal. Egendom kan även bli enskild genom ett gåvobrev med villkor om enskild egendom eller genom testamenterat arv. Vi hjälper dig/er gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig/er fram till vad som bäst gynnar dig/er i ditt/ert ärende.

Arvoden och betalning

Rådgivning kring hur ni ska hantera eventuella särkullbarn och/eller enskild egendom finansieras inte av rättsskydd eller rättshjälp, vilket innebär att ni måste bekosta detta själv. Kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerade förhållandena är i ert enskilda ärende och hur mycket tid som går åt för att ni ska känna er nöjda.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.