Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Familjerätt

För varje år ökar antalet vårdnadstvister i Sverige och många av dessa kräver hjälp utifrån för att kunna nå en lösning. Det kan handla om ett barns boende, om barnet ska bo stadigvarande med den ena eller bo växelvis mellan föräldrarna. Det kan handla om ett barns umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med eller att situationen har blivit så ohållbar att vårdnaden, den gemensamma vårdnaden eller den ensamma vårdnaden inte längre fungerar.

Boende

Barn kan bo växelvis hos föräldrarna och då vanligtvis varannan vecka. Eller så bor barnet med den ena föräldern och har då oftast rätt till umgänge med den föräldern som den inte bor tillsammans med.

Umgänge

Även om man brukar tala om umgänge med barn så utgår lagstiftaren tvärtom från att det är barnet som har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan se ut på många olika sätt och utgår alltid ifrån barnets behov. Omständigheter som avgör hur umgänget ser ut är barnets ålder, umgängesförälderns förmåga samt avståndet mellan föräldrarna.

Vårdnad

Vi företräder föräldrar i mål rörande vårdnad om barn.

I Sverige utgår man ifrån att det bästa för barnen är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet så länge båda föräldarna är lämpliga samt att de kan samarbeta i frågor kring barnet.

VI HJÄLPER DIG

Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.