Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Boende

Barn kan bo växelvis hos föräldrarna och då vanligtvis varannan vecka. Eller så bor barnet med den ena föräldern och har då oftast rätt till umgänge med den föräldern som den inte bor tillsammans med.

Ett barns boende kan endast regleras på två sätt för att vara juridiskt bindande. Antingen om föräldrarna är överens och skriver ett avtal som är godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Vanligtvis kan familjerätten hjälpa föräldrarna att upprätta detta avtal. Är man inte överens kan en domstol besluta var ett barn ska bo antingen växelvis eller hos den ena eller andra föräldern.

Processen i domstol som rör ett barns boende handläggs på samma sätt som i ett mål rörande vårdnaden om ett barn. Se under fliken vårdnad.

Prövningen sker alltid utifrån vad som är bäst för barnet.

Vi på Atlas Advokater ger er inledningsvis fri rådgivning via telefon och utifrån det samtalet råd och tips om hur ni kan gå vidare. Kontakta oss här.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.