Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Umgänge

Även om man brukar tala om umgänge med barn så utgår lagstiftaren tvärtom från att det är barnet som har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan se ut på många olika sätt och utgår alltid ifrån barnets behov. Omständigheter som avgör hur umgänget ser ut är barnets ålder, umgängesförälderns förmåga samt avståndet mellan föräldrarna.

Umgänget mellan barnet och föräldern kan endast regleras på två sätt för att vara juridiskt bindande. Antingen om föräldrarna är överens och skriver ett avtal som är godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Vanligtvis kan familjerätten hjälpa föräldrarna att upprätta detta avtal. Är man inte överens kan en domstol besluta hur umgänget ska se ut.

Processen i domstol som rör umgänge mellan barn och föräldrar handläggs på samma sätt som i ett mål rörande vårdnaden om ett barn. Se under fliken vårdnad.

Prövningen sker alltid utifrån vad som är bäst för barnet.

Vi på Atlas Advokater ger er inledningsvis fri rådgivning via telefon och utifrån det samtalet råd och tips om hur ni kan gå vidare. Kontakta oss här.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.