Marcus Jonsson

MARCUS JONSSON

Advokat

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

Skadeståndsrätt

Skadestånd från stat eller kommun

Staten har ett ansvar för att den inte begår några fel eller misstag som kan leda till skada för den enskilde. Har du haft kontakt med exempelvis kommun, domstol, åklagare, polis, eller annan myndighet, och deras beslut eller handläggning på något sätt har skadat dig, kan du ha rätt till skadestånd.

Olycksfall

Om du har drabbats av skador efter en olyckshändelse (t.ex. en halk-, fall- eller trafikolycka, för att nämna några av många typer av olyckshändelser), kan du ha rätt till ersättning om du omfattas av en eller flera olycksfallsförsäkringar. Det finns även sjuk- och olycksfallsförsäkringar som ersätter dig oavsett om dina besvär beror på ett olycksfall eller ett sjukdomstillstånd.

Patientskada

Om du har blivit felbehandlad i vården, fått en felaktig diagnos eller fått rätt diagnos ställd, fast senare än du hade kunnat förvänta dig, kan du ha drabbats av en patientskada som du har rätt till ersättning för. Du anmäler en patientskada till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), som ska se över vad som har gått fel.

Trafikskada

Om du har varit med om en trafikolycka som har orsakat dig personskador, har du rätt till ersättning ur din bils trafikförsäkring. Du anmäler alltid skadan till din bils försäkringsbolag, oavsett vem som varit vållande till olyckan. Om du av någon anledning inte hade någon trafikförsäkring vid tiden för olyckan, så ska anmälan göras till Trafikförsäkringsföreningen.

VI HJÄLPER DIG

Marcus Jonsson

MARCUS JONSSON

Advokat

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.