Emelie Righammar

Skadestånd från stat eller kommun

Staten har ett ansvar för att den inte begår några fel eller misstag som kan leda till skada för den enskilde. Har du haft kontakt med exempelvis kommun, domstol, åklagare, polis, eller annan myndighet, och deras beslut eller handläggning på något sätt har skadat dig, kan du ha rätt till skadestånd. Både individer och företag kan drabbas av skada när myndigheter begår misstag. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Arvoden och betalning

Under den utomrättsliga handläggningen, d.v.s. när staten eller kommunen bedömer frågan om du har skadats av deras handläggning, betalar du själv arvodet till oss. Om du önskar en domstolsprövning av statens eller kommunens beslut kan du ha rätt till rättsskydd från din hemförsäkring eller, i undantagsfall, statlig rättshjälp som kan bidra till en del av kostnaderna. Vi ser alltid till att utreda dina möjligheter till att få dina advokatkostnader ersatta.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.