Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Detta är den lag som ger socialtjänsten mandat att omhänderta individer som har ett gravt missbruk och som riskerar att fara mycket illa. Omhändertagandet ska syfta till att individen får vård på ett behandlingshem och tvångsvården får bara ske under en begränsad tid.

Allvarligt missbruk

För att ett omhändertagande och placering på behandlingshem med stöd av LVM ska kunna aktualiseras måste individens missbruk vara av svår karaktär. Det kan handla om ett gravt alkoholmissbruk, drogmissbruk eller blandmissbruk och där individen haft ett missbruk i många år som personen inte lyckats bryta på egen hand, alternativt att andra åtgärder inte befunnits tillräckliga.

Vem bestämmer?

Socialnämnden i kommunen tar beslutet om ett omedelbart omhändertagande och placering på behandlingshem utifrån LVM, och ansöker om beredande av vård med stöd av LVM. Ansökan måste godkännas av förvaltningsrätten och beslutsunderlaget består av anmälan från en läkare, en socialsekreterare eller en nära anhörig.

Behandlingshem

De behandlingshem som kommer ifråga ska vara anpassade för den vård och hjälp som missbrukaren behöver utifrån det individuella behovet.

Placeringen gäller i högst sex månader, men vården ska enligt lagen så snart som möjligt ges genom öppenvården.

Offentligt biträde

Inom social- och förvaltningsrättsliga ärenden företräder vi såväl barn som föräldrar. I ärenden angående tvångsvård har både föräldrar och barn rätt till ett offentligt biträde. Den som har rätt till offentligt biträde har rätt att välja vilken advokat den vill ska företräda denne och kan uppge detta till förvaltningsrätten. Önskemålet framställs till förvaltningsrätten. Advokatens arbete ersätts av staten.

VI HJÄLPER DIG

Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Emelie Righammar

EMELIE RIGHAMMAR

Advokat

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.