Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Utlänningsrätt

Anknytning

En grundprincip inom den svenska utlänningsrätten är att hålla samman familjen. Uppehållstillstånd på grund av anknytning kan sökas av Dig som är utlänning och är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige enligt utlänningslagen.

Arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd i Sverige måste du ha blivit erbjuden ett arbete i Sverige. Arbetstillståndet måste vara klart när du reser till Sverige. Du kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige för att söka arbete här på plats.

Asyl

Sverige ska bevilja uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men även till alternativt skyddsbehövande samt övrigt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler. Riksdagen har infört en tidsbegränsad lag som begränsar möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen började gälla den 20 juli 2016 och är tänkt att gälla i tre år.

Ensamkommande barn

Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Arbetet med ensamkommande barn under asylprocessen är betydligt mer omfattande än i vuxenärenden.

Förvar

Den som blir tagen i förvar blir frihetsberövad och placerad på något av Migrationsverkets förvarsenheter i Märsta, Flen, Gävle, Åstorp eller Kållered. Beslut om förvar kan fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten eller en domstol.

Offentligt biträde

Man har ingen rätt att få offentligt biträde för få hjälp med att ansöka om verkställighetshinder. Om personen ansöker om prövning av verkställighetshinder på grund av skyddsbehov finns det dock möjlighet att begära inhibition och offentligt biträde. Om myndigheten väljer att bevilja en ny prövning har personen möjlighet att få ett offentligt biträde.

Verkställighetshinder

Om det föreligger bestående verkställighetshinder eller om det kommer fram nya omständigheter som kan leda till uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande, och som inte åberopats tidigare, kan Migrationsverket besluta att ta upp ärendet till ny prövning.

Om Migrationsverket beslutar att inte ta upp ärendet till ny prövning kan det beslutet överklagas till migrationsdomstolen.

VI HJÄLPER DIG

Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.