Arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd i Sverige måste du ha blivit erbjuden ett arbete i Sverige. Arbetstillståndet måste vara klart när du reser till Sverige. Du kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige för att söka arbete här på plats. Det finns en rad förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska beviljas ett arbetstillstånd:

  • Du har ett giltigt pass.
  • Du har erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
  • Du har erbjudits lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
  • Du har erbjudits en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig. För att uppnå kravet på försörjning måste du arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt.
  • Din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen.

JAG HJÄLPER DIG

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.