Jennica Paulette

JENNICA PAULETTE

Advokat

Linda Bohlin

LINDA BOHLIN

Biträdande jurist

Ensamkommande barn

Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Arbetet med ensamkommande barn under asylprocessen är betydligt mer omfattande än i vuxenärenden.

Vi på Atlas Advokater ser till att vara ett stöd för barnet och tillvaratar barnets rättigheter under hela processen.

En asylutredning genomförs i allmänhet i Migrationsverkets lokaler på den enhet som handlägger ärendet. Utredningen är ett möte mellan sökande och Migrationsverket som syftar till att ge Migrationsverket underlag för att bedöma om det föreligger tillräckliga skäl för att uppehållstillstånd ska beviljas.

Ett avslag på asylansökan/ansökan om uppehållstillstånd kan överklagas till migrationsdomstol.

VI HJÄLPER DIG

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.