Cirka en halv miljon barn i Sverige lever med en förälder som lider av missbruk och psykisk ohälsa. För dessa barn är jul och nyår många gånger inte alls förknippad med tända ljus och mysiga kvällar. Våld, övergrepp och missbruk tar inte paus bara för att julen infinner sig. Detta gäller även vuxna som utsätts för våld och övergrepp i nära relation. Polisens statistik visar att larm om våld i hemmet ökar under julhelgen. 

Vi på Atlas Advokater vill därför ge några handfasta råd kring hur du kan hjälpa till eller vart du kan vända dig om du själv eller någon annan i din närhet far illa. 

Om ett barn far illa 

Barn kan fara illa på många olika sätt. Det kan gälla allt från att de utsätts för eller ser våld eller sexuella övergrepp, till att de inte får mat och rena kläder. Vuxna ansvarar för barn och ska se till att de växer upp tryggt och säkert. Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa bör det anmälas till socialtjänsten. Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Som privatperson har man möjlighet att vara anonym vid anmälan. Detta förutsätter dock att du inte berättar vem du är i kontakten med socialtjänsten. 

Vid akut oro eller pågående brott, ska du alltid kontakta polisen och socialjouren i första hand.  

Hit kan du vända dig

Du som är under 18 år kan ringa till Bris stödtelefon där du kan få prata med en kurator. Samtalet är gratis och du får alltid vara anonym om du vill det. Stödtelefonen är öppen precis som vanligt under jul och telefonnumret är 116 111.

För dig som är över 18 år finns ett flertal nationella stödtelefoner och jourer att ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Dessa finns i varje kommun med jour dygnet runt – året runt.

Hos oss på Atlas advokater arbetar flera Advokater och Jurister med mångårig erfarenhet av att företräda barn och vuxna som utsatts för hot, våld eller övergrepp. Om du har frågor till exempel om hur man upprättar en polisanmälan, polisens utredning, åklagarens roll eller hur domstolsprocessen går till är du välkommen att kontakta oss för rådgivning på 08-684 429 02. 

Vi håller öppet alla mellandagar som vanligt och det går alltid bra att maila till oss på övrig tid på info@atlasadvokater.com