Underhåll regleras i kapitel 7 Föräldrabalken (FB), men även i kapitel 18–19 socialförsäkringsbalken (SFB). I FB regleras underhållsbidrag och i SFB regleras underhållsstöd.

Underhållsstöd /-bidrag är till för barnets behov och är ett bidrag som umgängesföräldern betalar till boendeföräldern (barnet). Det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen m.m. Föräldrar kan antingen själva komma överens om vilket belopp underhållet ska bestå av. Kan inte föräldrarna komma överens kan boendeföräldern vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd. Om Försäkringskassan beslutar att barnet har rätt till underhållstöd så betalar de varje månad ut bidraget till den föräldern som barnet bor stadigvarande hos. Barn till och med 11 år får ett belopp om 1 573 kronor, barn mellan 11–14 år erhåller 1 723 kronor och slutligen blir underhållsstödet från och med 15 års ålder 2 073 kronor, Försäkringskassan riktar sedan ett betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern.

Om man inte anser att underhållsstöd täcker barnets behov kan man ansöka om underhållsbidrag. Detta görs genom en ansökan om stämning till tingsrätten, där blir barnet och umgängesföräldern parter. Underhållsbidrag är ett belopp som bestäms individuellt, beloppet som den bidragsskyldige föräldern ska betala fastställs genom dom eller avtal, 7 kap. 2 § st. 2 FB.

Om föräldrarna har en bra ekonomi ska även barnet få del av den standarden. När barnet bor hos den föräldern som lever under goda förhållanden kommer den standarden automatiskt tillgodose barnet. Om den föräldern, som barnet inte bor ihop med, har det bra ställt, eller har en förmögenhet av större värde, kan föräldrarna diskutera ett standardtilläggEtt standardtillägg är ett belopp som går utöver beräkningen av barnets grundläggande behov. Tillägget kan exempelvis utgöra semesterresor, hobbyaktiviteter, olika sporter eller liknande.

Om boendeföräldern inte får ut ett underhållsbidrag såsom tingsrätten bestämt, kan denne vända sig till kronofogden för att få hjälp med indrivning från den andra föräldern.

Om du har några frågor om underhållsbidrag är du varmt välkommen att kontakta advokat Jennica Paulette och jurist Frida Sundqvist på Atlas Advokater.https://atlasadvokater.com/kontakt/