Fastigheten Haninge Sandemar 6:67 med adress Nämdövägen 16 Dalarö kommer försäljas på offentlig auktion enligt samäganderättslagen den 19 november 2021, genom av tingsrätten förordnad god man advokaten David Wallman. Se Husman Hagbergs annons ovan, där information och auktionsvillkor återfinns.

Gruppvisning är bokad söndagen den 14 november 2021 kl. 11.30-12.30. Kontakta Gustav Larsson vid Husman Hagberg Haninge för mer information härom samt angående fastigheten. För information rörande auktionen hänvisas till adv. David Wallman via david@atlasadvokater.com, alternativt bitr. juristen Paul Pascalau via paul@atlasadvokater.com.

Det av tingsrätten förordnade lägsta priset som ej får underskridas vid auktionen är 2 300 000 kr.

Länkar:

Husman Hagbergs annons (inkl. auktionsvillkor och andra handlingar/information).