Regeringen presenterade nyligen ett förslag om s.k. familjevecka. Förslaget innebär att det ska vara möjligt för arbetande föräldrar att vara lediga tillsammans med sitt barn under t.ex. ett lov eller studiedag, eller för att vara med på ett utvecklingssamtal om barnet.

Syftet med förslaget är att underlätta för föräldrar att kombinera arbete med familjeliv, och bidra till ett mer jämställt föräldraskap. Regeringen menar även att det är ett sätt att göra det mer rättvist för föräldrar som inte kan arbeta hemifrån eller som inte har flexibla arbetstider, och öka deras möjlighet att vara hemma med sitt barn i olika situationer. Förhoppningen är att familjeveckan ska kunna minska stressen hos arbetande föräldrar.

Förmånen ska gälla för arbetande föräldrar som har barn i åldern mellan 4 och 16 år. Antalet dagar att utnyttja förmånen uppgår till högst 3 dagar per år om föräldern har gemensam vårdnad om barnet. För föräldrar med ensam vårdnad kan förmånen nyttjas i högst 6 dagar per år. Enligt regeringen ska förmånen beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning. För att nyttja förmånen ska det inte krävas något sjukintyg, och föräldern ska erhålla 80% av sin lön under dessa dagar. Om förslaget går igenom kommer det bli Försäkringskassan som betalar ut förmånen samt ansvarar för kontrollen av förmånen.  

Det pågår för närvarande en utredning om införandet av familjeveckan. Regeringen föreslår att lagändringen ska börja gälla 4 april 2022.

Vi på Atlas Advokater välkomnar detta förslag som ett första steg i att underlätta, men ser även att det finns mycket kvar att göra.