Nyårslöften är en sak, vallöften en annan. Ofta brukar de hållas i ungefär samma omfattning, fast när man bryter ett nyårslöfte drabbar det såklart bara en själv. Men så här när valåret tar fart sätter även lagstiftningsmaskineriet i gång. Vad har då hänt?

Dagens Juridik tar upp några av ändringarna:

  • Ringa nedskräpningsförseelse får ett straff, närmare bestämt böter. Tidigare har man kunnat fimpa utan att bli straffad, men så är inte fallet längre.
  • Straffrabatten för unga i åldrarna 18-20 slopas vid allvarlig brottslighet, det vill säga för brott med ett straffvärde på minst ett års fängelse. Dessutom ska det inte längre krävas ”särskilda skäl” för att döma folk i dessa åldrar till fängelse.
  • Minimistraffen för grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning samt överträdelse av kontaktförbud skärps. Dessutom kan brotten förtal och grovt förtal numera ingå i dessa tre brottstyper.
  • Polisen får vissa utvidgade befogenheter att utföra husrannsakan i brottsförebyggande syfte.
  • Möjligheterna att använda tidigare förhör och vittnesattester som bevis utökas. Detta är en balansgång där man delvis åsidosätter omedelbarhetsprincipen, det vill säga att rätten ska döma efter vad som framkommit vid huvudförhandlingen i första hand. Omedelbarhetsprincipen har dock kritiserats, bland annat eftersom vissa misstänkta vet att de kan vägra svara på frågor fram till huvudförhandlingen och därefter anpassa sin berättelse efter bevisningen i övrigt.
  • Möjligheterna för domstolarna att avgöra mål ”på handlingarna”, det vill säga utan förhandling, utökas. Detta sker sannolikt inte minst för att försöka få bukt med de stora mängderna mål och ärenden som just nu tynger domstolsväsendet.

Juridiken är i ständig rörelse. Även som jurist och advokat måste man hålla sig uppdaterad, för det som gällde i går – något så ”självklart” som att unga mellan 18 och 20 ska ha lägre straff, och att det inte är olagligt att fimpa – kan upphöra som genom ett trollslag. Särskilt advokater har dessutom en plikt att löpande vidareutbilda sig med kurser som måste hålla en tillräckligt hög nivå för att tillgodoräknas av Advokatsamfundet.

Välj advokat. Välj oss.