Vi välkomnar idag biträdande juristen Paul Pascalau till Atlas Advokater.

Paul kommer närmast från Mora tingsrätt där han gjort sin notarietjänstgöring och sedan arbetat som beredningsjurist. Paul har studerat vid Stockholms universitet och även vid University of Glasgow. Paul kommer att arbeta i bolagsgruppen och med olika former av tvistelösningar.