Om oss

Atlas var en av titanerna i grekisk mytologi, som bar himlen på sina axlar. Atlas Advokater har en minst lika viktig uppgift – att förvalta ditt förtroende. Den uppgiften tar vi på fullaste allvar.

Atlas Advokater grundades 2017.

På Atlas är varje klient i fokus. Det viktigaste och mest värdefulla för oss är förtroendet från våra klienter, och detta förtroende förvaltar vi genom hårt arbete i varje klients ärende. Det hårda arbete som vi på Atlas lägger ner på våra klienter kännetecknas av stor juridisk kunskap, brinnande engagemang och ett genuint intresse för de rättsområden som Atlas arbetar med. Vi på Atlas är med dig hela vägen och ser till att dina rättigheter blir tillvaratagna, oavsett vilken typ av ärende du kommit till oss för att få hjälp med.

Atlas Advokater åtar sig uppdrag inom brottmål, familjerätt, arvsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt, socialrätt, utlänningsrätt, bolagsrätt samt fastighetsrätt. För mer information om vilka rättsområden respektive advokat eller jurist är verksam inom, se fliken ”Medarbetare”.

Vi erbjuder alltid en kortare kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon om du har frågor gällande något av rättsområdena inom vilka vi är verksamma eller om finansiering.

Välkommen!