För ett tag sedan genomförde Astra Zeneca ett förvärv av specialistläkemedelsföretaget Alexion. Köpesumman uppgick till hisnande 330 miljarder kronor. Frågan aktualiserar en hel del problem kring företagsförvärv och vad man ska tänka på.

Delvis utgavs köpesumman genom nytryckta aktier i Astra Zeneca. Det rörde sig således om en apportemission. Det man får ha i åtanke som företagsledare vid sådana förvärv, och som mycket riktigt hände, var att Astra Zenecas aktie föll bryskt på kort sikt – både när affären tillkännagavs och när den slutligen genomfördes. Det var sannolikt för att befintliga aktieägare var rädda att aktiernas värde skulle minska till följd av alla nya aktier på marknaden och därför sålde av sitt innehav i bolaget.

Apportemissioner är betydligt vanligare då börsnoterade bolag byter ägare, detta eftersom det i privata bolag är svårare att få en tillförlitlig aktiekurs fastslagen på objektiva grunder. Oavsett vilken sorts emission man använder sig av är det dock viktigt att ha en bra helhetssyn på alla effekter som kan inträda: juridiska såväl som ekonomiska.