Vi hjälper dig

Inom vissa rättsområden kan domstolen utse en medlare för att försöka få parterna att komma överens. En process i domstol kan ofta medföra att parterna förs ännu längre ifrån varandra vilket i mål om vårdnad, boende och umgänge sällan är till barnets bästa. Fördelen med medling är mål om vårdnad, boende och umgänge är att det är föräldrarna, och inte en domare som bestämmer hur frågorna ska regleras. För de fall att domstolen förordnar en medlare bekostar domstolen medlaren. En medlare har inget eget intresse i saken utan verkar opartisk och neutral.

Hos oss på Atlas Advokater arbetar två advokater som åtar sig uppdrag som medlare genom förordnanden från domstol i vårdnads-, boende- och umgängesmål samt uppdrag direkt från parterna i frågor som gäller barn eller ekonomisk familjerätt. Parter som inte vill gå till domstol utan använda sig av medling för att försöka hitta en samförståndslösning kan kontakta oss direkt. För de fall att parterna hittar en samförståndslösning kan vi bistå med att upprätta avtal och överenskommelser, t ex boende och umgängesavtal.

Likaså i kommersiella tvister kan medling fungera som ett alternativ till tvistelösning i domstol eller genom skiljeförfarande. Att anlita en medlare i entreprenadtvister där kostnaderna ofta är stora och bevisfrågorna många kan verka såväl tids- som kostnadsbesparande. Att anlita en medlare är att fatta ett affärsmässigt beslut.

Arvoden och betalning

Ifall medling sker inom ramen för en domstolsprocess står i normalfallet staten för medlarens kostnader. Oavsett vilken typ av tvist Du befinner Dig i hjälper vi till att utreda frågan om kostnaderna.