Den svenska nationalklenoden Sandvik förvärvade härom veckan det schweiziska bolaget Accuratech Group, en nischad komponenttillverkare av medicinsk precisionstråd. Enligt Sandvik kompletterar förvärvet bolagets befintliga erbjudanden inom precisionstråd och komponentutveckling, medan Accuratechs geografiska närvaro gör det lättare att betjäna kunder inom Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

Vad kan man dra för slutsatser av pressmeddelandet? Jo:

  • Det rör sig om ett vertikalt företagsförvärv, där köparföretaget och det köpta företaget (”målföretaget”) redan innan köpet har en verklig eller potentiell affärsrelation till varandra. Ofta ses sådana förvärv som positiva då de kan skapa ett mervärde för inte minst konsumenter / slutanvändare genom att stegen i förädlings- eller produktionskedjan blir färre och kostnaderna lägre.
    • Om ett företag däremot köper upp en konkurrent (som när Telia köpte upp Sonera och blev TeliaSonera) kallas det för ett horisontellt företagsförvärv, och där kan ibland nationella och internationella konkurrensmyndigheter ha kritiska synpunkter. I vissa sektorer talar man om ”the merger endgame”, det vill säga att det ofta slutar med att marknaden domineras av ett litet antal bolag vilket ofta inte är positivt för konsumenter. Exempel på sådana branscher som anges inom den affärsjuridiska litteraturen är bland annat bank- och försäkringsväsendet.
  • Det rör sig, föga förvånande, om ett internationellt företagsförvärv. Det kan givetvis aktualisera en hel del komplikationer som man måste tänka igenom noggrant.
  • Det rör sig slutligen primärt om en rörelsemotiverad transaktion.  Syftet är att utveckla köparföretagets rörelse genom att exempelvis öka marknadsandelar eller minska kostnader. Andra motiv kan ha att göra med värden, såsom att komma över immateriella tillgångar eller att få skattefördelar, eller med ledning, där förvärvet syftar till att diversifiera risker genom att organisationen omfattar olika branscher och verksamheter.
    • I den bästa av världar genomförs endast förvärv som åtminstone i någon mån gynnar alla tre områdena: det vill säga att de har en gynnsam effekt på köparbolagets rörelse, och en värdehöjande effekt för bolaget, och diverse fördelar även när det gäller ledningsmotiv.

Det är ett faktum att de flesta företagsförvärv misslyckas. Sannolikheten att så sker minskar betydligt om du har en kunnig advokat vid din sida från början till slut.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!