Atlas Advokater har tidigare skrivit om att lagen om barnäktenskap skärps vid årsskiftet. Det finns även andra lagar som kan komma att påverka dig, din familj eller andra i din närhet. Trots att dessa nya lagar inte påverkar lika många människor som att TV-avgiften ersätts med skatt, är lagarna ändå viktiga.

Ändring av sjuklön – karensavdrag ersätter karensdagen

Den första januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts med ett karensavdrag. Karensdagar och karensavdrag är det avdrag på sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Lagförändringens mål är att göra det avdrag som sker när man är sjuk mer förutsägbart.

Denna förändring är därför främst positiv för dig med oregelbundna arbetstider. Karensdagen innebar att du förlorade mer pengar när du sjukanmäler dig för en dag med ett längre pass. Med förändringen görs nu att ett avdrag alltid är 20% av sjuklönen.

Underhållsstödet höjs för barn mellan 11-14 år

Om du är vårdnadshavare till och bor ensam med ditt barn kan du få underhållsstöd. Underhållsstödet får du om den andra föräldern antingen inte betalar underhållsbidrag eller betalar under 1573 kr.

För barn mellan 11-14 år höjs underhållsstödet med 150 kr. Underhållsstödet uppgår därmed till 1723 kr per månad.

Regelförenklingar av föräldrapenning

Tidigare har det varit så att endast den förälder som är gravid har haft rätt till föräldrapenning för att åka till mödravården. Nu kommer även den blivande förälder som inte är gravid ha rätt till föräldrapenning om hen följer med till mödravården.

Om ditt barn blir sjukt och du tvingas stanna hemma för att ta hand om barnet kan du ha rätt till det som kallas tillfällig föräldrapenning. Fler föräldrar kommer nu få rätt till denna penning för samma barn och tid – om föräldrarna går en utbildning som anordnas av en sjukvårdshuvudman för nyblivna föräldrar.

Detta är bara tre av många lagar och propositioner som träder i kraft 2019. Vi på Atlas Advokater uppmanar dig att ögna igenom innehållslistan i Regeringskansliets dokument för att få en ännu bättre blick av vad som kan påverka dig.

Gott nytt år!