Det finns ett flertal uppmärksammade fall i Sverige.

Ett omskrivet fall från 2013 behandlade en mamma som efter en skilsmässa tog med sig den gemensamma dottern på en utlandsresa tillbaka till hemlandet utan att informera flickans pappa.

Tingsrätten dömde mamman till 9 månaders fängelse för grov egenmäktighet med barn.

Ett annat fall berörde en familj med ursprung i Syrien som anlände till Sverige som flyktingar 2015. Det uppstod komplikationer i äktenskapet vilket gjorde att familjen splittrades och pappan tog med sig de båda gemensamma barnen och flyttade till Tyskland utan att meddela mamman som blev kvar i Sverige. Pappan hävdade vid rättegången att han agerat utan uppsåt och att asylansökningen i Tyskland var öppen information samt att mamman medvetet gjort sig okontaktbar.

Hovrätten dömde mannen till fängelse i ett år och åtta månader.

I ett uppmärksammat fall från 2013 höll en mamma sin son gömd från pojkens far. Anledningen var enligt kvinnan för att skydda sonen, som pappan enligt påstående, förgrep sig sexuellt på. 2011 hade en förundersökning gällande sexuella övergrepp mot sonen inletts men lades ner utan att åtal väcktes.

2013 beslutade tingsrätten att pappan skulle ha ensamvårdnad om pojken.

Efter detta beslut valde kvinnan att gå under jorden tillsammans med sonen.

När pojkens mor lade fram argumentet att hon agerat utifrån pojkens bästa, ansåg inte tingsrätten eller hovrätten, där fallet senare prövades att förklaringen höll utifrån att påståendet kring övergrepp hade prövats och ej lett till åtal två år tidigare.

Tingsrätten meddelar vid domen mot kvinnan att nödbestämmelsen, som innebär att en brottslig handling kan vara tillåten om det föreligger en nödsituation ej var applicerbar. Högsta domstolen har tidigare dömt friande i andra fall där det bedömts att nödbestämmelsen kan hänvisas till eftersom barn riskerat att fara illa men eftersom situationen kvinnan uppgav att hon sökt skydda barnet ifrån hade prövats utan åtal, bedömde inte någon av de rättsliga instanserna att argumentet var gångbart.

Hovrätten dömde kvinnan till villkorlig dom.

En skilsmässa där barn är inblandade är ofta komplext och upprivande. Familjerätten talar likväl tydligt om att barnet är att sätta i främsta fokus samt vikten av att vårdnadshavarna samarbetar. Aktivt motarbetande, eller att undanhålla ett barn är brottsligt.