Vad är då umgängesrätt? I en separerad familj har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med och boendeföräldern har det yttersta ansvaret för att medverka till att umgänge sker. Den som barnet inte bor stadigvarande med kallas umgängesförälder.

Samtidigt har båda föräldrarna ett ansvar för att tillgodose barnets behov. Om det bästa för barnet är att inte ha kontakt med den ena föräldern ska boendeföräldern skydda barnet genom att undvika att sådan kontakt sker.

Ett sätt för att reglera umgänge är att föräldrarna kommer överens om att skriva ett umgängesavtal. För att avtalet ska bli juridiskt bindande måste avtalet godkännas av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.

Vid olika former av separationer är det vanligt att föräldrar ingår ett muntligt avtal om hur umgänge med barnet ska se ut. Ett umgängesavtal skrivs för att fastställa det föräldrarna kommit överens om och för att minska framtida konflikter. Desto utförligare avtalet är, desto bättre.

Umgängesavtal innehåller och reglerar oftast följande:

  • Löpande umgänge mellan barnet och den förälder som barnet inte bor med.
  • Fördelning av storhelger som julafton, påsk mm och fördelning av skollov samt sommarumgänge. Standarden här är att ha varannan storhelg och vartannat lov.

Om föräldrarna inte är grannar behöver de besluta om vilka tider och hur hämtning och  lämning av barnet ska ske samt hur eventuella resekostnader ska fördelas. Huruvida resekostnader ska delas eller ej finns det viss vägledning för i föräldrabalken, specifikt rörande avstånd och vem som ansvarar för vad.

Vanligtvis kan familjerätten hjälpa föräldrar att upprätta umgängesavtalet. På Atlas Advokater tar vi umgängesrätten på stort allvar. Ring oss på 08-684 429 02 för inledande fri rådgivning. Utifrån det ger vi er råd och tips om hur ni kan gå vidare.