Lufthansa genomförde nyligen en nyemission. En nyemission är ett sätt för bolag att ta in pengar genom att erbjuda utomstående eller befintliga aktieägare att teckna aktier till en viss kurs.

Lufthansa har gett sina befintliga aktieägare företrädesrätt. Det är inget krav att man ska teckna aktierna, men gör man inte det så riskerar ens aktieinnehav att bli ”utspätt” eftersom det kommer ut fler aktier på marknaden samtidigt som ens innehav inte ökar i antal.

Nyemissioner är bara ett av många sätt att ta in kapital. Har du frågor kring hur du ska göra? Hör av dig till oss.