Barnets bästa i relation till utdömt umgänge

Oavsett situation är umgänge med barn och rätten till detta en viktig frågeställning i tvistemål som innefattar barn. Vad händer när barnet vägrar ett utdömt umgänge och är det verkligen förenligt med barnets bästa att tvinga ett barn att ha umgänge mot sin vilja. Är det juridiskt korrekt att utdöma vite till en boendeförälder som […]

De dolda förlorarna av covid19

I media framkommer hur vårdpersonalen jobbar dygnet runt med covid19-patienter, hur delar av samhället stängts ned och hur många som blivit av med sina jobb till följd av detta. Det finns dock flera grupper av dolda förlorare som inte uppmärksammats på samma sätt i media. Grupper som har pågående rättsprocesser i Sverige och som akut […]

Allmänt om underhåll och möjligheterna till utökat underhåll

Underhåll regleras i kapitel 7 Föräldrabalken (FB), men även i kapitel 18–19 socialförsäkringsbalken (SFB). I FB regleras underhållsbidrag och i SFB regleras underhållsstöd. Underhållsstöd /-bidrag är till för barnets behov och är ett bidrag som umgängesföräldern betalar till boendeföräldern (barnet). Det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen m.m. Föräldrar kan antingen själva komma […]