Många barn i Sverige har en förälder som sitter i häkte eller fängelse. Enligt Socialstyrelsen har varje år minst 8000 barn i Sverige en förälder i fängelse. Ett barn har lika mycket rätt till umgänge med en frihetsberövad förälder som till en förälder som inte är det. En person som är frihetsberövad i ett häkte har ofta restriktioner, vilket t.ex. kan innebära att personen inte få ta emot besök och inte prata i telefon. Om föräldern som är häktad har restriktioner, kan barnet ibland ändå få träffa sin förälder. Det sker i sådana fall tillsammans med en utredare.

På många fängelser finns det speciella rum som är anpassade för barn, där det t.ex. finns pyssel och böcker för barnen. På vissa fängelser finns det även besökslägenheter. Detta möjliggör att barnet och föräldern kan träffas under en längre tid och ha ett umgänge som kan innefatta att man bl.a. lagar mat tillsammans.[1]

En frihetsberövad förälder kan även erbjudas möjligheten att läsa in godnattsagor till sitt barn som sedan skickas hem till barnet, i syfte att stärka deras relation.

Varje fängelse har dessutom ett Barnombud, som har till uppgift att ge barnet stöd och se till att barnets besök på fängelset blir så bra som möjligt.

Ur ett juridiskt perspektiv har frihetsberövandet ingen betydelse för frågan om rätten till umgänge, men ett frihetsberövande påverkar givetvis umgänget rent praktiskt. Kriminalvården och olika organisationer jobbar dock för att underlätta umgänget mellan ett barn och en frihetsberövad förälder, eftersom kontakten mellan barn och förälder många gånger är väldigt viktig, inte minst för barnet.

Om du har frågor kring umgänge är du välkommen att kontakta oss på Atlas Advokater. Vi har stor erfarenhet av frågor kring vårdnad, boende och umgänge.


[1] Se Kriminalvårdens hemsida.