Den 7 november 2017 möttes Brynäs och ett tyskt ishockeylag i Gävle. Under matchen åkte en av de tyska spelarna in i en Brynäsback med sådan kraft att denne fick avsluta karriären på grund av skadorna han fick. Åtal väcktes mot den tyska spelaren avseende misshandel. Nu i dagarna frikändes han av Gävle tingsrätt, och skadeståndskravet ogillades.

Är vi inte alla lika inför lagen? Ja, och nej. Det finns en lurig liten rättsfigur som heter social adekvans. Det är den som gör att det blir tinget om man slår folk på käften i baren, men TV-skärmen om man gör det i en boxningsring. Social adekvans är en slasktratt som man ibland kan ta vid från domstolarnas sida när det kort sagt finns ett samhälleligt intresse av att en viss gärning ska vara tillåten i vissa fall, och när det saknas ett uttryckligt lagstöd för att den ska vara det. Högsta domstolen har skrivit en hel del om detta i NJA 2018 s. 591, det så kallade ”crosscheck-fallet”.

HD menade då, rimligt nog, att det finns ett visst utrymme att bedöma också gärningar vid sidan av spelet – t.ex. ofredanden mellan två spelare som nyligen varit involverade inom en spelsekvens – såsom begångna inom spelets ramar och därmed skyddade av läran om social adekvans. Eftersom det i detta fall rörde sig om ett hårt slag med en klubba mot en oförberedd motspelare så ansågs dock gränsen ha passerats, och spelaren fälldes för misshandel.

I Gävlefallet rörde det sig om en för den åtalade spelaren oundviklig kollision, och inte en uppsåtlig misshandel. Åtalet ogillades därför. Med hänsyn till att alla hockeyspelare kan sägas godta risken för att utsättas för en viss grad av misshandel, och med beaktande av läran om social adekvans, kunde inte heller sådant ansvar utdömas på grund av oaktsamhet.

Det går fort i hockey. Ibland lite för fort. Men beter man sig någotsånär hyfsat och inte slår folk i nacken med klubban eller dylikt så går det ändå bra. Ty den som ger sig in i leken får den sociala adekvansen tåla.

Gävle tingsrätts dom meddelades den 8 oktober 2021, med målnummer B 2482–18.