Jag som ombud kan göra väldigt mycket för att inte driva på konflikten även när föräldrarna redan hamnat i domstol. För att hamna i domstol kan man inte alltid undvika t.ex. så kan man bo långt ifrån varandra och inte vara överens om var barnet ska bo eller vilken förskola barnet ska gå i. Man kan ha olika uppfattningar om vilka behov barnet har eller hur barnet ska resa mellan mamma och pappa. Då kan det vara oundvikligt att se till att ärendet hamnar i domstol för att lösa dessa frågor. Har man ett bra ombud så hjälper vi föräldrarna att försöka att komma överens utan att målet behöver gå till huvudförhandling. Detta kan man göra antingen genom att man träffas föräldrar och ombud tillsammans och diskuterar alla frågor som föräldrarna är oense om eller att man pratar tillsammans med domaren i samband med en muntlig förberedelse. Vi ombud har varit med om hur många olika lösningar som helst och ofta kan man hitta lösningar som båda föräldrarna kan vara nöjda med. Det viktiga är att man hittar en lösning som är bra för barnet men också en lösning som föräldrarna kan leva efter utan att det ständigt uppstår konflikter. För att undvika konflikter kan man bestämma var överlämning ska ske, hur alla högtider ska delas upp, hur sommarsemester ska se ut, vilken förälder som ska betala vad för barnet, hur man ska göra med VAB, vilken information man ska ge till den andra föräldern och på vilket sätt och mycket, mycket mer. Det finns hur många lösningar som helst och olika lösningar fungerar för olika barn och föräldrar. Jag vill påstå att om föräldrarna är överens om en lösning och kan finna en lösning som innebär så få konflikter som möjligt så är det ofta den lösningen som är bäst för barnet. Att kunna gå hem till barnet och säga att nu är mamma och pappa sams, nu har vi bestämt det här det mår barnet bra av.

Men det är inte bara som ombud som jag kan hjälpa föräldrar att komma överens utan jag kan även göra det i egenskap av medlare. Vanligtvis är det då tingsrätten som ge mig ett uppdrag att hjälpa föräldrar att komma överens. Det är staten som står kostnaden för mitt arbete och inte föräldrarna själva. Jag arbetar vanligtvis tillsammans med min kollega advokaten Marcus Jonsson Engstrand. Vi har olika erfarenheter och bakgrunder (och kön) vilket gör oss till ett bra team. Vi pratar då med föräldrarna enskilt och tillsammans. Vi kan även prata med barnet om det är lämpligt. Vi får vanligtvis fyra veckor på oss för vårt uppdrag och det brukar vara ganska intensivt. Det är viktigt att föräldrarna känner sig sedda och får förklara varför deras ståndpunkt i olika frågor ser ut på ett visst sätt. Det är väldigt vanligt att det föreligger missförstånd mellan föräldrarna eller en informationsbrist. Ibland är en förälder orolig för hur barnet har det hos den andra föräldern och då lägger vi ner mycket energi i att försöka finna lösningar för vad som krävs för att denna oro ska minskas samt förståelse hos den andra föräldern varför oron finns. Den andra vanligaste orsaken till konflikter är vilken kommunikation kring barnen som ska ske. Ska det vara mycket eller lite? Ska det vara veckobrev med färdiga rubriker eller telefonavstämning? Sådana konflikter har vi löst i 100 % av fallen. Som medlare måste man ett öppet sinne, vara empatisk, kunna juridiken samt ha en massa erfarenhet med sig i bagaget vilket jag och Marcus har.

Vill du veta mer? Behöver du ett ombud eller en medlare? Kontakta mig så kan jag hjälpa dig vidare.

Advokat
Jennica Paulette