I förra veckan dömdes en 23-årig man som i media benämnts ”influencern” för mord på sin exflickvän. Kvinnan påträffades död under våren 2018. Händelsen rubricerades initialt som självmord men kom efter ett par dagar att omrubriceras till mord efter att vänner och familj till offret tagit kontakt med polisen med sina misstankar om att det var den 23-åriga influencern som låg bakom kvinnans död.

Vänner och familj till offret har beskrivit relationen som en destruktiv relation där kvinnan utsatts för upprepat våld och hot under en längre tid. Kvinnan hade i mars 2018 polisanmält mannen. Mannen dömdes, utöver mord, även för grov kvinnofridskränkning avseende de gärningar han begått mot kvinnan under relationen.

Målsägandebiträdets roll

Våld i nära relationer är tyvärr vanliga brott och ett stort samhällsproblem. Om du utsätts för brott har du många gånger rätt till ett målsägandebiträde. Att vara målsägande i en brottsmålprocess är ofta en svår och utsatt situation. Målsägandebiträdets roll är att ta till vara dina intressen före, under och efter rättegången. Ett målsägandebiträde är med dig vid polisförhör, hjälper till att förbereda dig inför rättegången och kan föra din skadeståndstalan. Det är staten som bekostar målsägandebiträdets arbete. Som brottsoffer har du själv rätt att välja vem du vill ha som målsägandebiträde. Du kan informera polis eller åklagare om vem du önskar ska företräda dig.

Hos oss på Atlas Advokater arbetar flera av våra advokater och jurister med just våld i nära relationer, både när det gäller brottmål och familjerätt. Under fliken medarbetare kan ni läsa mer om vem som jobbar med vad och vem ni kan kontakta om ni behöver konkret hjälp eller bara råd och stöd i en utsatt situation. Vi tar ansvar för att du ska känna dig trygg under hela processen.