Vi hjälper dig

Atlas Advokater har stor erfarenhet på flera områden inom skadeståndsrätt. Advokat Emelie Righammar är medlem i Skadeståndskollegiet, som samlar ett femtontal specialister på området i Sverige. Vi arbetar främst med trafikskadeärenden, patientskadeärenden, olycksfallsärenden samt ärenden som rör skadestånd från stat eller kommun.

Har du drabbats av en skada inom något av ovanstående områden? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Rättsområden