Den dödade 11-åringen Ebba Åkerlunds pappa beskrev efter domslutet skadeståndet som en ”sådan förolämpning att jag inte finner ord”. Därför överklagade han till Hovrätten där han yrkade för 150 000 kr för psykiskt lidande.

Förra veckan kom domen. Skadeståndet höjs med 40 000 kr upp till 100 000 totalt. Anledningen till att Hovrätten beviljar en höjning av skadeståndet beror på att pappan kunde visa att han fortfarande lider psykiskt av dödsfallet.

Vad är skadestånd för psykiskt lidande?

När en person dödats genom brott kan personens nära anhöriga ha rätt till ersättning på grund av psykiskt lidande av övergående natur, det vill säga ”sveda och värk”. Detta kallas normalt anhörigersättning. Ersättningen kommer från att psykiskt lidande kan klassas som en personskada. Psykiskt lidande som kan styrkas av läkare klassas som personskador.

För att det psykiska lidandet ska vara skadeståndsberättigat måste skadan orsakats genom vårdslöshet eller uppsåt. Vid dödsfall från en trafikolycka, som inte skett till följd av vårdslöshet eller uppsåt, har den anhöriga inte rätt till ersättning.

Exakt hur mycket pengar anhörig- och skadeståndsersättningen är varierar lite från fall till fall. Normalt sett tittar tingsrätterna på Brottsoffermyndighetens referatsamling. I den står det att schablonersättningen vid uppsåtligt dödande är 60 000 kronor, som höjdes i januari 2018. Detta belopp motsvarar enligt Högsta Domstolen ersättningen för ”ett års akut sjuktid med annan vård än sjukhusvård”. Då Ebbas pappa kunde visa att han fortfarande led av terrordådet, mer än ett år efter Ebbas död, fick han höjd ersättning.

Om du har några frågor kring din egen situation kan du få gratis rådgivning av Atlas Advokater på 08-684 429 02