Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens uppgifter och rätt att fatta beslut för barnet. Till exempel kan den särskilda företrädaren ge polisen tillstånd att förhöra barnet, eller besluta om barnet ska genomgå en läkarundersökning. Personen har alltså inte i uppgift att väcka åtal utan ska främst se till barnets bästa under förundersökning och rättegångsförfarande.

Oftast är den särskilda företrädaren en advokat eller en jurist som är ”särskilt lämplig för uppdraget”. Kunskaper, erfarenheter samt personliga egenskaper är faktorer som avgör om en person är ett lämpligt ombud.

På Atlas Advokater vill vi också betona vikten av att den särskilda företrädaren är opartisk gentemot båda barnets föräldrar. Lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn är skapad med syfte att undvika att vårdnadshavare förhindrar eller försvårar förundersöknings- eller rättegångsprocessen, i de fall där vårdnadshavaren kan ha en anledning att göra det.

Om den särskilda företrädaren då är vän eller på annat sätt känner vårdnadshavaren finns det skäl att misstänka att företrädaren inte tänker på vad som är det bästa för barnets rätt, utan vad som är bäst för vårdnadshavaren. Det gör bland annat att resultatet från förundersökningen inte är helt tillförlitligt då det är möjligt att mer kunde ha gjorts.

En särskild företrädare kan också vara hämndlysten gentemot vårdnadshavarna och därför, till exempel, ge åklagarna rätt att intervjua barnet på ett sätt som inte är lämpligt eller nödvändigt.

En särskild företrädare för barn som är helt opartisk gentemot föräldrarna – utan någon tidigare relation eller koppling till vårdnadshavarna – är det bästa för en rättvis rättsprocess där barnets rätt respekteras.