Aktuellt

Exponering av barn i sociala medier – vad gäller?

verallt ser vi barn i sociala medier. Vem vill inte visa upp det finaste man har och visa hur gulliga de är i en situation. Vi har nog de flesta lagt ut något som vi kanske inte borde ha lagt ut. Vad får en förälder egentligen lägga ut och hur är det med samtycke från barn?

Konflikter i vårdnadsmål

Jag arbetar sedan 2010 med vårdnadsmål och andra mål som handlar om barn. Många advokater förstår inte hur man kan arbeta med vårdnadsmål utifrån att konfliktnivån mellan föräldrarna kan vara väldigt hög. Mitt måtto är att alltid försöka hålla konfliktnivån nere så långt det går. Jag hjälper ofta mina klienter att tänka hur man ska kommunicera med den andre föräldern för att inte driva på konflikter, eftersom konflikter skadar barnen och är oerhört påfrestande för föräldrarna.

”Rättshjälpsinstitutet – ett luftslott och hot mot rättssäkerheten”

DEBATT – av Jennica Paulette, advokat och delägare & Linda Bohlin Jacobsson, jurist, vid Atlas Advokater | Rättshjälpslagen har på många områden inte ändrats sedan år 1999. Det är 21 år sedan nu och mycket har hänt. Inkomsterna har ökat, inflationen har ökat och kostnaderna i samhället har ökat. Trots detta så består samma laginnehåll rörande vad du får tjäna för att kvalificera till rättshjälp, vilka avdrag du får göra eller gränsen för debiterade timmar och ombudskostnader.

Samtyckeslagen – två år senare

Det har funnits flera brister med sexuallagstiftningen och vid den senaste utredningen år 2014 framkom att detta gällde särskilt i situationer där sexuell handling utfördes utan tvång eller utnyttjande men ändock mot en persons vilja. Ändringen som genomfördes till följd av utredningen ledde till att lagen ändrades till att istället bygga på avsaknad av frivillighet. […]

Ny medarbetare: Paul Pascalau

Vi välkomnar idag biträdande juristen Paul Pascalau till Atlas Advokater. Paul kommer närmast från Mora tingsrätt där han gjort sin notarietjänstgöring och sedan arbetat som beredningsjurist. Paul har studerat vid Stockholms universitet och även vid University of Glasgow. Paul kommer att arbeta i bolagsgruppen och med olika former av tvistelösningar.

Atlas Advokater söker advokat och biträdande jurist

Atlas Advokater är en ung och modern advokatbyrå som har haft en spännande utveckling och som har vuxit stadigt alltsedan starten 2017. I dagsläget är vi fem advokater, tre biträdande jurister, en kontorschef och två juristassistenter. Vårt huvudkontor är beläget i fina lokaler på Kungsholmen, i närheten av Stockholms tingsrätt, och vi har ett filialkontor i nya lokaler i centrala Nyköping.

Ett målsägandebiträdes vardag år 2020

Jag har jobbat som målsägandebiträde sedan år 2011, ofta rörande våld i nära relation då jag är specialiserad på familjerätt. Jag har därmed sett ovanstående fler gånger än jag önskar. Jag får ett uppdrag som målsägandebiträde från en domstol i Sverige. Det misstänkta brottet har skett några veckor tidigare och målsäganden har tagit mod till […]