Aktuellt

Atlas Advokater söker en administrativ kontorsansvarig

Atlas Advokater är en ung och modern advokatbyrå, som har haft en spännande utveckling och som har vuxit stadigt alltsedan starten. I dagsläget är vi sex advokater, fem biträdande jurister och en administrativ kontorsansvarig. Vi sitter i representativa lokaler på Kungsholmen, i närheten av Rådhusets tunnelbanestation och Stockholms tingsrätt.

Förslag på nya bestämmelser i LVU

Det har nyligen presenterats en rad olika förslag på förändringar i fråga om LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), i syfte att förstärka barnets bästa. Vi på Atlas Advokater anser att dessa förslag är mycket efterlängtade och kommer att ge barnen ett förstärkt skydd.

Avtalsrätten – Anbud och accept: ruinens hörnstenar

Riktigt så illa är det inte, förstås. Det finns visserligen några områden där så kallad kontraheringsplikt råder, vilka kan aktualiseras för hyresvärdar, för försäkringsbolag och några andra aktörer.

Tills döden eller inkassokravet skiljer oss åt – om vådan av att låna ut bank-ID i nära relationer

Ibland händer det att ens bank-ID används på ett sätt som man inte hade tänkt. Detta är så vanligt förekommande att det nu börjat utarbetas rikligt med praxis på temat. I korthet måste långivaren visa att det är den påstådda elektroniska signaturen som har använts. Om långivaren lyckas med det är det innehavaren till den […]