Aktuellt

Vad är riskbedömning i mål om vårdnad, boende och umgänge?

Riskbedömning vårdnad och umgänge

Riskbedömning är en viktig del inom mål om vårdnad, boende och umgänge. De senaste åren har sådana mål ökat markant. Statistik från Domstolsverket visar att det skett en ökning med 48% mellan 2006 och 2017. Vårdnadstvister innebär stora påfrestningar för barn då tvisten ofta är resultatet av en lång konflikt mellan föräldrar. Det är därför önskvärt […]

Kan det vara penningtvätt (brottsligt) att ta emot Swish åt kompisar?

I vissa fall kan det räknas som penningtvätt att ta emot pengar åt en kompis. I lagen om straff för penningtvättsbrott 4§ stadgas att den som gör det möjligt för någon att omsätta pengar som härrör från brott gör sig skyldig till penningtvättsbrott. Att ta emot en Swish-betalning för att därefter skicka vidare pengarna kan i […]

Lagen om vård av unga (LVU) och varför barn tvångsomhändertas

LVU - lagen om vård av unga

Lagen om vård av unga (LVU) är en tvångsvårdslagstiftning. 2018 genomförde SVT en granskning som visade att antalet barn som omhändertas enligt LVU ökat med 27 procent mellan år 2013 till 2018. Det finns många olika scenarion där ett barn kan tänkas bli omhändertaget enligt LVU. I lagen beskrivs två typer av fall där barnet […]

Vad du har för rättigheter om du är misstänkt för brott

Rättigheter misstänkt för brott

Du som är misstänkt för brott har flera rättigheter, bland annat rätten till försvar. Om du är anhållen, häktad eller misstänkt för ett brott där du inte kan få ett lindrigare straff än 6 månaders fängelse har du rätt att begära en offentlig försvarare. Vidare kan en offentlig försvarare förordnas för vissa mindre allvarliga brott […]

Den ökade våldstrenden som hotar vårt samhälle

Våldstrenden ökar

Våldstrenden fortsätter öka. I slutet på mars publicerade Brå (Brottsförebyggande rådet) sin slutliga brottsstatistik för 2018. Under 2018 konstaterades 108 fall av dödligt våld. Av de som dödades var 31 % kvinnor/flickor och i 69 % män/pojkar. I nästan en fjärdedel av fallen var offer och mördare i en parrelation vilket är en ökning med […]